بودجه بندی کنکور در سال ۱۳۹۸ – زرین درس(تمامی دروس)

بودجه بندی کنکور در سال ۱۳۹۸ – زرین درس

بودجه بندی کنکور یکی از کلیدی ترین و مفید ترین گنجینه برای هر دانش آموز کنکوری است

تا با آشنایی با نحوه طراحی سوال های طراحان با ذهنی باز تر مباحث را فرا گیرد.

تیم مشاوره و برنامه ریزی زرین درس با جمع آوری بودجه بندی های سال های اخیر سعی دارد

با ارائه بودجه بندی کنکور ۹۸ شما را در راهی روشن تر قرار دهد .

 

با توجه به اهمیت و تفاوت قابل ملاحظه کنکور ۹۸ نسبت به کنکور سال های پیشین بر آن شدیم

تا بودجه بندی کامل و جامعی برای کنکور ۹۸ از تمام دروس رشته های

 ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی

را برای شما دانش آموزان و کنکوری های عزیز مهیا کنیم

تا با مشخص شدن درجه اهمیت هر مبحث از هر درس ، راه درست تر و مفید تری را در طول مدت باقی مانده تا کنکور ۹۸ را سپری کنید.

در ابتدای بحث سعی داریم ، با تفکیک سازی تعداد سوالات سال های گذشته کنکور از نظر موضوع دید بهتری از مباحث دروس نظام قدیم پیدا کنیم.

ابتدا دروس عمومی ( زبان و ادبیات فارسی – عربی – دین و زندگی –زبان انگلیسی ) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

بودجه بندی کنکور ۹۸ دروس عمومی

۱ – بودجه بندی کنکور زبان و ادبیات فارسی

در دروس عمومی نخستین درس دفترچه کنکور زبان و ادبیات فارسی می باشد که شامل ۲۵ عدد سوال است .

همانطور که در جدول زیر قابل رویت است در بودجه بندی درس ادبیات و زبان فارسی بیشترین سهم را بحث مهم قرابت معنایی از آن خود ساخته است

که هر سال به طور میانگین بین هشت الی ده سوال به صورت مستقیم از این بخش توسط طراحان مطرح شده است.

لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور ۹۸ نیز همین رویه توسط طراحان کنکور اتخاذ شود.

 

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور

موضوع / سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
واژگان۳۳۳۳۳۳۳۳۳
املا۲۲۲۲۲۲۲۲۲
دستور زبان و نگارش۵۶۵۵۵۵۵۵۵
تاریخ ادبیات۲۳۳۳۳۳۳۳۳
آرایه ها۳۳۳۳۳۳۳۳۳
قرابت معنایی۱۰۸۹۹۹۹۹۹۹

 

 

۲ – بودجه بندی کنکور زبان عربی

دومین درس دفترچه عمومی کنکور ؛ درس زبان عربی میباشد که دارای ۲۵ سوال است.

این درس به طور کلی از دو بخش ترجمه و قواعد تشکیل شده

و دسته بندی تمامی سوالات به نوعی زیر مجموعه این دو مبحث پایه ای و مهم می باشد .

در بودجه بندی درس زبان عربی بیشترین سهم را قسمت قواعد و ترجمه و تعریب دارد

که در تمام سال های ۸۸ تا ۹۶ یعنی کنکور نه سال اخیر ، روی هم رفته ۱۶ سوال را در هر کنکور به خود اختصاص داده است.

پس از آن درک مطلب متن های عربی سالانه ۴ سوال را به خود اختصاص داده است.

در نمودار زیر به تفکیک هر مبحث بودجه بندی کنکور درس زبان عربی برای شما گردآوری گردیده شده است.

بودجه بندی عربی کنکور

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ترجمه و تعریب۸۸۸۸۸۸۸۸۸
درک مطلب۴۴۴۴۴۴۴۴۴
تشکیل۲۲۲۲۲۲۲۲۲
تحلیل صرفی۳۳۳۳۳۳۳۳۳
قواعد۸۸۸۸۸۸۸۸۸

 

۳ – بودجه بندی کنکور دین و زندگی

درس دین و زندگی نیز مانند بقیه دروس عمومی هر ساله ۲۵ سوال از دفترچه عمومی را به خود اختصاص میدهد

که این ۲۵ سال به سه قسمت قابل دسته بندی می باشد .

در طی  کنکور های داخل و خارج کشور نه سال اخیر ،

از کتاب دین و زندگی سال دوم ۹ سوال ، سال سوم ۹ سوال و دین زندگی سال چهارم/پیش دانشگاهی ۷ سوال مطرح شده است.

شما در جدول زیر نیز به تفکیک میتوانید بودجه بندی مباحث دین زندگی کنکور را مشاهده نمایید.

بودجه بندی دین و زندگی کنکور

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
سال دوم۹۹۹۹۹۹۹۹۹
سال سوم۹۹۹۹۹۹۹۹۹
سال چهارم۷۷۷۷۷۷۷۷۷

 

 

۴ – بودجه بندی کنکور زبان انگلیسی

پرونده دفترچه دروس عمومی تمام رشته ها با درس زبان انگلیسی بسته میشود .

این درس نیز تعداد ۲۵ سوال از ۱۰۰ سوال دفترچه عمومی را به خود اختصاص داده است.

بیشترین سهم در میان مباحث زبان انگلیسی را قسمت درک مطلب یا Reading به خود اختصاص داده است

که در طی ده سال اخیر بین ۸ تا ۱۰ سوال توسط طراحان مطرح شده است.

در جدول زیر نیز به تفکیک سال و مباحث نیز تعداد سوالات قابل مشاهده است.

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
واژگان۷۶۶۷۸۸۸۸۸
گرامر۳۴۴۳۴۴۴۴۴
Cloze Test۵۵۵۵۵۵۵۵۵
درک مطلب (Reading)۱۰۱۰۱۰۱۰۸۸۸۸۸

 

حال که با بودجه بندی سوالات دروس عمومی آشنایی پیدا کردیم وقت آن فرا رسیده است تا با دروس اختصاصی به تفکیک هر رشته آشنا شویم.

 

بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته ریاضی

همان گونه که مستحضر هستید در رشته ریاضی سوالات اختصاصی به سه دسته تقسیم بندی می شوند :

 •  دسته اول: ریاضیات که شامل ۵۵ سؤال است :
 • شامل دروس دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبروآمار و مدل سازی می باشد زمان این سؤالات در کنکور ۸۵ دقیقه است.
 • دسته دوم : فیزیک که شامل ۴۵ سوال است :
 • تشکیل شده از فیزیک یک ، دو ، سه و فیزیک پیش یک و دو ، مدت زمان در نظر گرفته شده برای این قسمت ۵۵ دقیقه است.
 • دسته سوم : شیمی که شامل ۳۵ سوال است :
 • از شیمی ۲ و شیمی ۳ و شیمی پیش دانشگاهی تشکیل شده است . مدت زمان پاسخ دهی به سوالا بخش شیمی ۳۵ دقیقه است.

۱ – تفکیک بودجه بندی مباحث درس ریاضیات رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

همانطور که قابل ملاحظه است ، بیشترین تاکید طراحان کنکور بر روی مشتق و کاربرد های آن است

که بیشترین سهم را در میان سوالات به خود اختصاص داده است.

لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور ۹۸ نیز همین رویه ادامه داشته باشد.

تفکیک بودجه بندی مباحث

“دیفرانسیل و ریاضیات پایه” رشته ریاضی

در کنکور های شش سال اخیر :

دیفرانسیل و ریاضیات پایهسراسری۹۶سراسری۹۵سراسری۹۴سراسری۹۳سراسری۹۲سراسری۹۱
یادآوری مفاهیم پایه۱
دنباله۱۲۱۱۱
حد و پیوستگی۴۴۵۴۴۳
مشتق و کاربرد مشتق۷۶۶۸۸۹
انتگرال۲۲۲۲۲۲
تابع۲۲۱۳۳۳
الگو و دنباله۱۱
توابع خاص، نامعادله۱۲
توابع نمایی و لگاریتم۱۱۱۱
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات
۳۴۳۱۲۱
مثلثات
۴۳۳۳۳۲

 

 

تفکیک بودجه بندی مباحث

“هندسه پایه” رشته ریاضی

در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه پایهسراسری۹۶سراسری۹۵سراسری۹۴سراسری۹۳سراسری۹۲سراسری۹۱
استدلال در هندسه۱۱۳۲۱۲
مساحت و قضیه فیثاغورس۱۱۳۲۱
تشابه۱۱۱۱۱
دایره۱۲۲۱۲۲
تبدیل ­ها۱۱۱۱۱
هندسه فضایی۳۲۱۲۲۲

 

تفکیک بودجه بندی مباحث

“هندسه تحلیلی” رشته ریاضی

در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه تحلیلیسراسری۹۶سراسری۹۵سراسری۹۴سراسری۹۳سراسری۹۲سراسری۹۱
بردار۱۱۱۲۱۱
خط و صفحه۱۲۲۱۲۲
مقاطع مخروطی۲۲۳۲۳۱
ماتریس و دترمینان۳۱۱۲۲۲
دستگاه­های معادله­های خطی۱۲۱۱۲

 

تفکیک بودجه بندی مباحث

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی” رشته ریاضی

در کنکور های شش سال اخیر :

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازیسراسری۹۶سراسری۹۵سراسری۹۴سراسری۹۳سراسری۹۲سراسری۹۱
گراف۲۱۱۱۱۲
نظریه اعداد۳۳۳۲۳۳
ترکیبات۱۲۱۱۱
احتمال۴۴۳۴۳۳
استدلال ریاضی۲۲۲۱۲۱
مجموعه­ ها، ضرب دکارتی و رابطه۲۲۲۳۲۲
آمار و مدلسازی۲۲۲۲۲۲
آنالیز ترکیبی۱۱۱۱

 

۲ – تفکیک بودجه بندی مباحث درس فیزیک رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

دومین قسمت دفترچه سوالات اختصاصی مربوط به درس فیزیک می باشد .
این قسمت دارای ۴۵ سوال می باشد
که فیزیک یک ، دو ، سه و همچنین فیزیک پیش یک و دو را شامل میشود.
در جداول زیر به تفکیک مباحث تعداد سوالات برای شما بودجه بندی شده است.
فیزیک پیشسراسری۹۶سراسری۹۵سراسری۹۴سراسری۹۳سراسری۹۲سراسری۹۱
حرکت شناسی۴۴۴۴۴۴
دینامیک۵۴۴۴۴۴
نوسان۳۲۲۳۳۳
موج­های مکانیکی۲۳۳۲۲۲
صوت۲۳۲۲۲۲
موج­های الکترومغناطیسی۲۲۱۲۲۲
فیزیک اتمی۲۲۳۲۲۲
فیزیک حالت جامد۱۱۱۱۱
فیزیک هسته­ ای۱۲۱۱۱۱

 

فیزیک پایهسراسری۹۶سراسری۹۵سراسری۹۴سراسری۹۳سراسری۹۲سراسری۹۱
نور هندسی۴۴۴۴۴۴
فیزیک و اندازه ­گیری۱۱۱۱
کار و انرژی۱۱۱۱۱
ویژگی­ های ماده۱۳۲۳۳۳
گرما و قانون گازها۴۲۲۲۲۲
ترمودینامیک۳۳۳۳۳۳
الکتریسیته ساکن۴۳۳۳۲۲
جریان الکتریکی۳۳۴۴۴۴
مغناطیس و القا
۴۴۴۳۴۴

 

۲ – تفکیک بودجه بندی مباحث درس شیمی رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

شیمی کنکور سوالات پایانی دفترچه اختصاصی را تشکیل میدهد

و با ۳۵ سوال در قالب موضوعاتی از کتاب های سال دوم ، سوم و پیش مطرح می شوند .

در جدول زیر به تفکیک هر مبحث درس شیمی تعداد سوالات مربوطه ذکر شده است.

شیمی دومسراسری۹۶سراسری۹۵سراسری۹۴سراسری۹۳سراسری۹۲سراسری۹۱
ساختار اتم۲۳۲۳۱۳
جدول تناوبی عنصرها۳۳۲۳۴۳
ترکیب­های یونی۱۱۱۱۱
ترکیب­های کووالانسی۳۳۴۲۲۳
ترکیب­های آلی۲۲۲۲۲۱
شیمی سومسراسری۹۶سراسری۹۵سراسری۹۴سراسری۹۳سراسری۹۲سراسری۹۱
استوکیومتری۴۴۴۵۴۴
ترمودینامیک۴۴۴۴۴۴
محلول­ها۴۴۴۴۴۴
شیمی پیشسراسری۹۶سراسری۹۵سراسری۹۴سراسری۹۳سراسری۹۲سراسری۹۱
سنتیک۲۲۲۴۲۲
تعادل۳۳۳۱۱۳
اسید و باز۴۴۴۳۴۳
الکتروشیمی۳۳۳۳۴۴

 

بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته تجربی

علوم زمین اولین درس دفترچه اختصاصی با ۲۵ سوال :

زمین شناسی سال چهارم

موضوع   /   سال۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
فصل۱۱۱۱۱
فصل۲۱۱۱۱۲۲۲۲
فصل۳۱۲۲۲۱۱۱۱
فصل۴۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل۵۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل۶۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل۷۲۱۲۲۲۲۲۲
فصل۸۲۱۱۱۱۱۱۱
فصل۹۱۲۲۲۲
فصل۱۰۱۱۱۱۱۱۱
فصل۱۱۲۲۱۲
فصل۱۲۱۱۱۱

 

زمین شناسی سال سوم

موضوع  /  سال۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
فصل۱
فصل۲۱۲۲۱۱۱۱۱
فصل۳۱۱۱۱۱۱۱
فصل۴۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل۵۳۳۳۳۲۲۲۲
فصل۶۳۲۲۲۱۳۳۳
فصل۷۲۲۲۲۲۲۲۲
فصل۸۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل۹۲۱۱۱۲۱۱۱

 

ریاضیات دومین درس دفترچه اختصاصی با ۳۰ سوال :

پر سوال ترین مباحث:

 • مشتق و کاربرد آن
 • هندسه
 • تابع
 • مثلثات
 • احتمال
موضوع/سال۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
مشتق و کاربرد آن۶۶۶۶۵۶۳۴۶۵۵۴
هندسه ۱۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
حد و پیوستگی۳۲۳۳۲۲۳۲۲۲۲۲
مجانب۳۲۳۳۲۱۱
تابع۲۲۲۱۲۳۳۳۱۳۳۳
معادله و نامعادله۱۱۱۱۱۱
آمار۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲
احتمال۲۱۲۲۳۲۳۴۲۲۳۳
مقاطع مخروطی۲۳۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲
مثلثات۱۱۱۱۱۱۲۲۳۲۱۳
معادله مثلثاتی۱۱
لگاریتم و تابع نمایی۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲
تصاعد و دنباله۲۱۱۱۲۱۱۱۱۲۲۱
انتگرال۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
دستگاه معادلات و معادله خط۱۱۱۲۱
معادله درجه ۲۱۲۱۱۱۱۱
ماتریس ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
آنالیز ترکیبی۱۱
رشد و زوال۱
تابع جزء صحیح۱۱۱۱

 

 

بودجه بندی کنکور ۹۸ نظام جدید ( دهم ، یازدهم ، دوازدهم )

کتاب های عمومی دهم:

 • دین و زندگی ۱
 • عربی
 • زبان قرآن ۱
 • زبان انگلیسی ۱
 • فارسی ۱
 • نگارش ۱

کتاب های عمومی یازدهم :

 • دین و زندگی ۲
 • عربی، زبان قرآن ۲
 • زبان انگلیسی ۲
 • فارسی ۲
 • نگارش ۲

دروس عمومی نظام قدیم  کتاب های عمومی دهم:

 • ادبیات فارسی ۲
 • عربی ۲
 • معارف اسلامی (دین و زندگی) ۲
 • کتاب های عمومی یازدهم
 • ادبیات فارسی ۳
 • زبان فارسی ۳
 • عربی ۳
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • انگلیسی ۳

کتاب های عمومی دوازدهم

 • زبان و ادبیات فارسی عمومی
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • زبان انگلیسی ۱ و ۲

جمع بندی مطالب در مورد بودجه بندی کنکور ۹۸ نظام جدید و نظام قدیم و حرف آخر

دانستن بودجه بندی مباحث کنکور چه کمکی به دانش آموز میکند :

 • کمک به فهم اهمیت هر مبحث
 • آشنایی با مطالب مهم تر هر درس
 • جلوگیری از اتلاف وقت در مطالب کم اهمیت تر
 • آشنایی با مدت زمان پاسخ گویی به سوالات دروس مختلف
 • نظم دهی به نحوه درس خواندن دانش آموز
 • امکان حذف مطالب کم اهمیت تر در صورت کمبود وقت
 • و غیره . . .

این مطلب آپدیت میشود…

 

اینستاگرام سایت

خلاصه دروس ریاضی چهارم تجربی و طریقه مطالعه ی صحیح

 

خلاصه دروس فیزیک چهارم تجربی و طریقه مطالعه ی صحیح

 

برچسب‌ها:
مدیریت وب سایت

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *