عوامل موثر در افزایش تلفات رانندگی در نوروز ۱۳۹۷

8%

عناوین مرتبط: عوامل موثر در افزایش تلفات رانندگی در نوروز ۱۳۹۷

 

عوامل موثر افزایش تلفات رانندگی در نوروز ۱۳۹۷

چكیده

زمینه و هدف:

با توجه به آمار های تلفات نوروزی سال ۱۳۹۷ ( از ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۴ فروردین ۹۷ ) نشان از رشد ۲/۱۸ درصدی را می دهد و این بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که چه پارامتر هایی در افزایش این آمار موثر بوده است. با این توصیف این پژوهش با هدف ویژه ارائه راهکار های اجرایی وکوتاه مدت درجهت کاهش آمارهای تلفات رانندگی نوروز ۱۳۹۸و همچنین کاهش جانباختگان ایام نوروز سال های آتی انجام گرفته است.

روش:

این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش اجرا ، ترکیبی از دو روش کیفی و کمی است.در بخش کیفی از ابزار مصاحبه عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای اعتبار سنجی پرسشنامه از اعتبار محتوا و برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:

در مجموع یافته ها نشان می دهند که عامل انسانی با بتای ۵۹۱/۰ =β ،عامل فنی با بتای ۶۶۰/۰ =β ، عامل نقص راه با بتای ۰۴۶/۰ =β ، عامل جهت راه با بتای ۱۴۶/۰ =β ،عامل وضعیت راه با بتای ۰۴۶/۰ =β ، عامل شانه راه با بتای ۰۱۲/۰ =β ، عامل موانع دید با بتای ۰۸۸/۰ =β و عامل ایمنی راه با بتای ۶۱۴/۰ =-β در تبیین تلفات انسانی در نوروز ۱۳۹۷ سهم معنیداری دارند.

نتایج و پیشنهاد ها:

نتایج تحقیق کیفی نشان می دهد که از بین عوامل انسانی ، خستگی و خوابآلودگی راننده ، مصرف مشروبات الکلی و عدم آشنایی راننده با جاده ؛ از بین عوامل فنی ، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه ، نقص در سیستم ترمز ؛از بین عوامل محیطی )جاده و آب و هوا( نوع شانه راه ، پایین بودن ایمنی راهها و نقایص راه در افزایش تلفات جاده ای نوروز ۱۳۹۷ موثر بوده اند. شاخص های تطبیقی عوامل چهارگانه افزایش تلفات جاده ای در نوروز ۱۳۹۷ بر پایه آزمون فریدمن نشان می دهد که از بین عوامل چهار گانه ، عوامل انسانی در اولویت او

 

 

کلید واژه: تلفات نوروزی ،راننده،۱۳۹۷،راهور ناجا،عوامل.

 

با یکبار خرید مقاله:‌ عوامل موثر افزایش تلفات رانندگی در نوروز ۱۳۹۷، مادام العمر امکان دانلود آن از زرین‌درس را خواهید داشت.

مشاهده سایر جزوات حقوقی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “عوامل موثر در افزایش تلفات رانندگی در نوروز ۱۳۹۷”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *