مطالعه تطبیقی سیاست جنایی پلیسهای‌ایران‌و‌کانادا در قبال اطفال و نوجوانان در معرض خطر

عناوین مرتبط: جنایی پلیس‌های‌ایران‌و‌کانادا در قبال اطفال و نوجوانان در معرض خطر

 

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی پلیسهای‌ایران‌و‌کانادا در قبال اطفال و نوجوانان در معرض خطر

چكیده

مقدمه:

پایینآمدن سن بزهکاری یکی از دغدغههای مهم مقامات مسئول در حوزه امنیت اجتماعی است. بر این اساس شناسایی عوامل خطر و پیشبینی تدابیر حمایتی در قبال اطفال و نوجوانان در معرض خطر مورد توجه خاص اولیای امور جامعه و نیروهای پلیس قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم ضمن مطالعه و تطبیق سیاست جنایی پلیس کانادا با ایران در قبال حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، اقدامات پلیس ایران را در این خصوص بررسی نماییم. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، اسنادی است. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات تطبیقی از منابع کتابخانهای، اینترنتی، مقاالت، پژوهشهای التین و فارسی و مطالعه اسناد بینالمللی مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان انجام شده است. روش گردآوری اطالعات، بهصورت فیشبرداری و با بررسی اسناد بینالمللی، قوانین موضوعه کشور کانادا و ایران مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

یافته‌ها:

در کشور کانادا ضمن تدوین قانون »عدالت کیفری جوانان«، ساختار جداگانهای برای پلیس نوجوانان پیشبینی شده است. همچنین رویکردهایی نظیر اجرای برنامه مبارزه با مواد مخدر در مدارس )موسوم به E.R.A.D )و ایجاد افسر پلیس مدرسه، به پلیس در شناسایی اطفال و نوجوانان در معرض خطر کمک میکند. در حقوق ایران به دلیل تعارض مواد قانونی ۳۱ و ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و عدم اعطای اختیار به پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، پلیس ایران در قبال حمایت اطفال و نوجوانان در معرض خطر فاقد سیاست جنایی مشخصی است.

نتیجه‌گیری:

در حقوق ایران به دلیل ناهماهنگی بین مواد قانونی ۳۱ و ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و عدم اعطای اختیار به پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، پلیس ایران در قبال حمایت اطفال و نوجوانان در معرض خطر فاقد سیاست جنایی مشخصی است.

 

 

کلیدواژهها: اطفال، نوجوانان، عوامل خطر، سیاست جنایی اجرایی، در معرض خطر، پلیس ویژه

 

با یکبار خرید مقاله:‌مطالعه تطبیقی سیاست جنایی پلیسهای‌ایران‌و‌کانادا در قبال اطفال و نوجوانان در معرض خطر، مادام العمر امکان دانلود آن از زرین‌درس را خواهید داشت.

مشاهده سایر جزوات حقوقی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعه تطبیقی سیاست جنایی پلیسهای‌ایران‌و‌کانادا در قبال اطفال و نوجوانان در معرض خطر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *