سوالات نگارش سوم ابتدایی

35%

نمونه سوالات نگارش سوم ابتدایی

در این پست مجموعه کاملی از نمونه سوالات نگارش فارسی (بنویسیم) پایه سوم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) می‌توانید دانلود کنید.

 

 نمونه سوالات امتحانی نگارش فارسی سوم ابتدایی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه سوم ابتدایی  مجموعه کاملی از نمونه سوالات نگارش سوم ابتدایی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم(خرداد ماه)  را آماده کرده ایم که می‌توانید بعد از خرید دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی نگارش سوم ابتدایی می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمونه سوالات جمع آوری شده برای ما ارسال کنید.

نمونه سوالات نگارش سوم ابتدایی همراه با جواب تشریحی

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات نگارش سوم ابتدایی همراه با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی سوم ابتدایی در تمام دروس نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی سوم ابتدایی مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم  نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی نگارش فارسی سوم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی نگارش فارسی سوم نوبت دوم مراجعه کنید.

 

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه اول):

هم معنی کلمات زیر را بنویس

شبیه = ———

تمیز =——-

مراقبت = ——-

تلاش = ——-

کلمات مخالف را به هم وصل کنید.

بالا- غمگین- بیمار- خوش‌حال- آرام- پایین- شدید- سالم

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم):

کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.

باعث آلودگی – فقط – غرق – لحظه – آموزگار – عادت – پاکیزگی

با حروف درهم ریخته ی داخل کمانک جاهای خالی را بنویس.

الف) بچه ها توانستند درباره ی (ی-ل-د-آ-گ-و) ———- گزارش تهیه کنند.
ب) معلم کلاس و دانش آموزان به کمک هم به (ظ-ا-ن-ت-ف) —— پرداختند.
ج) دانش آموزان به مطالعه ی کتاب (ق-ل-ع-ا-ه) —— دارند.

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات نگارش سوم ابتدایی همراه با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه سوم):

۶-واژه های زیر را با (ان ، ها ، ات ، گان) جمع ببند.

لحظه: .——–، ——–

جوان : ——— ، ——–

موجود: ——— ،——–

ستاره : ———– ، ——–

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه چهارم):

با این کلمه ها چهار کلمه ی جدید بسازید.

نفت- منظره- کش- دل- خواش- تنگ- زمین- سر

-در مورد موضوع یک بند زیبا بنویس.

زمستان

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات نگارش سوم ابتدایی همراه با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت اول(نمونه پنجم):

۱-کلمه ها را در جاهای خالی قرار بده.

(نشاط.کشتزاری.منتظر.پاک.زباله)

همه انسان ها برای نفس کشیدن به هوای ———  نیاز دارند.
بچه های کلاس سوم بی صبرانه ——– مربی بهداشت بودند.
دو بلدرچین با جوجه های خود در ———  زندگی می کردند.

 

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه اول):

نمونه سوالات نگارش (بنویسیم) سوم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی1

۱-مخالف هر یک از کلمه های زیر را بنویسید.

زود: …………

 شروع: ……..

تمیز : ………..

بلند : …………

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات نگارش سوم ابتدایی همراه با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه دوم):

نمونه سوالات نگارش سوم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی2

۲-با دیدن کلمات زیر ، چه کلماتی را به یاد می آوري ؟ آن ها را بنویس.

۳-مخالف کلمه هاي زیر را بنویسید .

راستگو : …………………..

غروب :…………………….

 ایستاده : …………………..

مشرق : ……………………

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه سوم):

نمونه سوالاتنگارش (بنویسیم) سوم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی3

پ) در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

۱) جنگل ها ………………… مورد نیاز انسان را فراهم می کنند.

۲) آنها به کلاس …………………

۳) به کسی که شعر می گوید،……………….. می گوییم.

۴) کسی که هنر ندارد، ………………….. است.

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات نگارش سوم ابتدایی همراه با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه چهارم):

نمونه سوالات نگارش (بنویسیم) سوم دبستان نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی 4

۲-گزینه ی درست را با علامت x مشخص کنید.
۱-مفهوم (ز نیرو بود مرد  را راستی) چیست؟
الف) نیرومندی

 ب)راستگویی

ج) نیکوکاری

 د)اهمیت وپرورش جسم

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی نوبت دوم(نمونه پنجم):

نمونه سوالات نگارش(بنویسیم) سوم دبستان نوبت دوم با جواب 5

۴)دور کلمه هایی که زمان آینده را نشان می دهند خط بکش

می خورم – خواهم –می نویسم – نوشتم – خواهم نوشت –خواهی شنید

۵)به این کلمه ها یک جزء دیگر اضافه کنید تا کلمۀ معنی دار ساخته شود .

زمین:

 دل:

چشم:  

منظره:

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات نگارش سوم ابتدایی همراه با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

اینستاگرام سایت

بیشتر بدانید:

نمونه سوالات فارسی سوم ابتدایی همراه با جواب تشریحی

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

نمونه سوالات هدیه های آسمانی سوم ابتدایی

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی سوم ابتدایی در تمام دروس نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی سوم ابتدایی مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو نمونه سوالات نگارش فارسی سوم ابتدایی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم  نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی نگارش فارسی سوم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی نگارش فارسی سوم نوبت دوم مراجعه کنید.

اطلاعیه

در صورتی که شما صاحب اثر این فایل میباشید و قصد توقف فروش را دارید لطفا با ایمیل رسمی سایت خود مدارک و مستندات مبنی بر اثبات صاحب اثر بودن را به ایمیل ZarinDars@Gmail.Com ارسال و منتظر پاسخ از طرف همکاران ما باشید دقت فرمایید مدت زمان توقف فروش بین یک هفته تا یک ماه میباشد که به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات نگارش سوم ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *