درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی

درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم تجربی

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم

جزوه درسی که امروز آماده کردیم از کتاب زیست شناسی پایه ی یازدهم هستش

و شامل درسنامه و نکات کنکوری است که در این پست میتوانید آن را دانلود نمایید.

دانلود تست های فصل اول زیست یازدهم

درادامه مطلب می توانید نسبت به دانلود تست های فصل اول زیست یازدهم اقدام کنید

توضیحات دانلود تست های فصل اول زیست یازدهم

تست هایی که در ادامه این مطلب مشاهده میکنید ، تست های فصل اول زیست یازدهم میباشد که میتوانید به صورت رایگان نسبت به دانلود آن اقدام کنید .

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

برخی از عبارات مطرح شده در مطلب دانلود تست های فصل اول زیست یازدهم عبارتند از:

پتانسیل عمل ونقش گره های رانویه

وقتی یک محرک موثر،یک سلول گیرندءه حس (که سلول یا بخشی از آن است) را تحریک میکند، سلول گیرنده اثر محرک را دریافت و به پیام عصبی تبدیل میکند. سلول عصبی این پیام عصبی را از طریق دندریتش دریافت میکند. البته گیرندءه حسی میتواند سلول جدایی نباشد؛ یعنی میتواند قسمتی از نورون(دندریت نورون حسی) باشد. در این حالت در دندریت نورون حسی پیام عصبی تولید میشود و نورون پیام عصبی را از سلول دیگری دریافت نمیکند

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

وقتی سلول عصبی تحریک می شود، در محل تحریک، اختالف پتانسیل دو سمت غشای آن به طور ناگهانی تغییر میکند و داخل سلول نسبت به خارج آن مثبتتر میشود و بعد از مدتزمان کوتاهی، اختالف پتانسیل دو سمت غشا دوباره به حالت آرامش برمیگردد. به این تغییر، پتانسیل عمل میگویند، پس پتانسیل عمل یعنی تغییر ناگهانی و کوتاهمدت اختالف پتانسیل دو سوی غشا و بازگشت آن به حالت آرامش پس از این مدتزمان کوتاه. یادتان هست که در پتانسیل آرامش، درون غشا نسبت به بیرون آن منفی تر بود.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

عبور یونها از غشای سلولهای عصبی طی پتانسیل عمل به وسیلءه پروتئین هایی انجام میشود که به آنها کانال های دریچهدار میگویند. دو نوع کانال دریچهدار به جابه جایی یون ها و ایجاد پتانسیل عمل در سلول عصبی کمک میکنند: کانالهای دریچه دار سدیمی و کانال های دریچه دار پتاسیمی. با تحریک سلول عصبی ابتدا کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و یون های سدیم از طریق آنها وارد سلول میشوند و درون سلول را نسبت به بیرون مثبت تر می کنند. پس از مدتزمان کوتاهی این دریچه ها بسته و کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند و یون های پتاسیم را از سلول خارج می کنند و درون سلول نسبت به بیرون آن منفی تر میشود.

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅مشخصات و لینک دانلود:

نویسنده : بچه های همکلاسی

حجم فایل : ۲٫۴۵ مگابایت

منبع : زرین درس

تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۷

دانلود با لینک مستقیم 

????????????????

جزوه فصل دوم زیست یازدهم ( فصل حواس )

فصل حواس که فصل دو زیست شناسی سال یازدهم می باشد در مورد گیرنده های حسی ، حواس ویژه و گیرنده های حسی جانوران بحث می کند.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

توضیحات جزوه فصل دوم زیست یازدهم

در پست امروز جزوه فصل دوم زیست یازدهم که توسط استاد غلامی تهیه و تنظیم شده است را برای دانش آموزان یازدهم تجربی و کنکوری ها جهت دانلود قرار می دهیم. جزوه فصل دوم زیست یازدهم شامل دو بخش است . در بخش اول به توضیحات مفصل و جامعی در مورد مطالب فصل دوم زیست سال یازدهم پرداخته است و مطالب به صورت بسیار دقیق و دسته بندی شده توضیح داده شده است . همچنین شکل های موجود در فصل حواس زیست یازدهم نیز بسیار کامل توضبح داده شده است . در بخش دوم جمع بندی مطالب فصل دو زیست یازدهم ارائه شده است که علاوه بر مرور مطالب خوانده شدهفصل دوم زیست یازدهم به صورت هفتگی و ماهانه نیز میتوانید با مراجعه به آن سریع مطالب خوانده شده را دوباره مرور نمایید. جزوه فصل حواس زیست یازدهم بصورت دستنویس می باشد.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

درباره ی فصل دوم زیست یازدهم

فصل حواس عنوان جزوه فصل دوم زیست یازدهم می باشد. فصل دوم زیست سال یازدهم شامل سه گفتار می باشد. گفتار یکفصل دوم زیست یازدهم در مورد گیرنده های حسی می باشد که شامل کار گیرنده های حسی ، حواس پیکری و حواس ویژه می باشد. قسمت بعدی فصل ۲ زیست یازدهم راجع به حواس ویژه می باشد و درمورد بینایی ، بیماری های چشم ، شنوایی ، تعادل ، بویایی و چشایی بحث می کند و گفتار آخر فصل دو زیست سال یازدهم درباره گیرنده های حسی جانوران می باشد.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

نحوه مطالعه ی درس زیست شناسی برای دانش اموزان سال یازدهم که خود را از هم اکنون برای کنکور آماده می کنند وداوطلبین کنکور سراسری تجربی بسیار مهم است. اگر نگاهی به فصل حواس زیست یازدهم داشته باشیم میبینیم که می توانیم این فصل را با فصل اول زیست سال یازدهم ترکیب کنیم و بخشی ازمطالب به هم مربوط می باشند.البته فقط یک مثال در مورد ترکیب این فصل بود و با بعضی از فصل های دیگر نیز با فصل دوم زیست سال یازدهم قابل ترکیب است. این مثال ترکیب را که زده ایم تا دانش آموزان متوجه شوند که قسمتی از طرح سوالات کنکور سراسری به شیوه ی ترکیب فصل های مختلف است و سوالات کاملا ترکیبیاز فصل های مختلف مطرح میشود بنابراین باید دانش آموزان شیوه مطالعه خود را فقط به یک فصل محدود نکنند و ارتباط فصل های مختلف با یکدیگر را پیدا کنند. در این مورد به یک مثال برای آشنایی بیشتر دانش آموزان اشاره میشود.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

(گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی قرار دارند. این گیرنده ها یاخته های عصبی اند که دندریت هایشان مژک داراست. مولکول های بودارِ هوای تنفسی این یاخته ها را تحریک می کنند. آکسون این یاخته ها پیام های بویایی را به لوب های بویایی مغز تشریح می برند. پیام بویایی سرانجام به قشر مخ ارسال می شود.) همانگونه که میبینید این بخش مربوط به فصل حواساست و در آن مطالبی در مورد فصل اول زیست یازدهم وجود دارد. بنابراین باید دانش آموز قدرت ترکیب مطالب فصل های مختلف را در خود تقویت کند.

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅مشخصات و لینک دانلود:

نویسنده : سمیه غلامی

حجم فایل : ۴٫۱ مگابایت

منبع : زرین درس

تاریخ انتشار : ۱۵ امرداد ۱۳۹۶

دانلود با لینک مستقیم 

????????????????

جزوه فصل سوم زیست یازدهم ( استاد غلامی )

جزوه فصل سه زیست سال یازدهم رشته ی تجربی در این بخش قرار گرفت

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

توضیحات جزوه فصل سوم زیست یازدهم

در این بخش جزوه فصل سوم زیست یازدهم از کتاب زیست شناسی جدید التالیف سال یازدهم تالیف استاد غلامی قرار گرفته است . در جزوه دست نویس فصل ۳ زیست سال یازدهم متوسطه که در این پست قرار گرفته است مطالب بصورت بسیار کامل توضیح داده شده است  و نکات کنکوری موجود در متن کتاب درسی و همچنین شکل های فصل سوم زیست یازدهم به طور کامل مورد بحث قرار گرفته و ذکر شده است همچنین در انتهای جزوه خلاصه ای کامل از مطالب فصل سه زیست یازدهم جهت مرور مطالب دستگاه حرکتی آورده شده است و جزوه کامل را در اختیار دانش آموزان سال یازدهم قرار می دهد . شما دانش اموزان یازدهمی می توانید جزوه فصل دوم زیست یازدهم و جزوه فصل اول زیست سال یازدهم را نیز از سایت همکلاسی دانلود نمایید.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

درباره فصل سوم زیست یازدهم

مطالب فصل سوم زیست شناسی سال یازدهم متوسطه در مورد دستگاه حرکتی می باشد . فصل ۳ زیست سوم در دو گفتار که شامل استخوان ها و اسکلت ، ماهیچه و حرکت تدوین شده است . در گفتاریک فصل سه زیست یازدهم راجع به اعمال استخوان ها ، انواع استخوان ، تشکیل و تخریب استخوان ، مفصل پرداخته است و در گفتار دوم فصل دستگاه حرکتی درباره ی ساختار ماهیچۀ اسکلتی ، مکانیسم انقباض ماهیچه ، تأمین انرژی انقباض ، انواع یاخته های بافت ماهیچه ای ، حرکت در جانوران سخن گفته است .

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

با توجه به اهمیت کتاب زیست یازدهم و اینکه بدون شک سهم قابل توجهی از سوالات کنکور سراسری رشته ی تجربی در درس زیست شناسی را به خود اختصاص می دهد لازم است که دانش اموزان یازدهم از ابتدای سال تحصیلی برنامه ای کامل را برای مطالعه درس زیست شناسی یازدهم در نظر بگیرند و با توجه به حجم مطالب نباید از مطالعه کنکوری دروس دهم و یازدهم را به سال بعد بیندازند بلکه باید از هم اکنون به مطالعه ی دروس خود برای آمادگی در سال کنکور بپردازند و از نکات مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که نحوه ی طرح سوالات در مدارس با سوالات کنکور متفاوت است و دانش آموزان باید علاوه بر مطالعه ی دروس به شیوه ی امتحانی از شیوه مطالعه ی کنکوری غافل نشوند و تست زنی را در برنامه درسی خود اجرا کنند همچنین بسیارمهم است که دانش اموزان در آزمون های ازمایشی شرکت نمایند تا فضای کنکوری انچه در جلسه کنکور وجود دارد را برای خود شبیه سازی نمایند و سرعت عمل و دقت خود را در پاسخ به تست ها بالا ببرند.

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅مشخصات و لینک دانلود:

نویسنده : سمیه غلامی

حجم فایل : ۳٫۹۶ مگابایت

منبع : زرین درس

تاریخ انتشار : ۰۶ شهریور ۱۳۹۶

دانلود با لینک مستقیم 

????????????????

جزوه فصل چهارم زیست یازدهم ( استاد غلامی )

جزوه فصل چهار زیست شناسی سال یازدهم متوسطه در مورد تنظیم شیمیایی در بدن به توضیحات پرداخته است.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

توضیحات جزوه فصل چهارم زیست یازدهم 

امروز جزوه فصل چهار زیست یازدهم کاری از استاد سمیه غلامی جهت مطالعه دانش آموزان سال یازدهم تجربی در این بخش قرار گرفت. جزوه فصل چهارم زیست یازدهم با عنوان تنظیم شیمیایی در رابطه با هورمون های شیمیایی به توضیحات در مورد این فصل می پردازد . جزوه فصل ۴ زیست سال یازدهم شامل درس نامه ای است که هم مطالب را به صورت تشریحی و کامل توضیح داده است و هم بصورت نموداری و کنکوری می باشد که نقش مهمی در یادگیری و تثبیت مطالب در ذهن دانش آموزان ایفا می کند. در انتهای جزوه تنظیم شیمیایی با جمع بندی خلاصه و جامع این فصل نکات مهم و کلیدی را که لازم است در مواقع مرور سریع دوباره یاد آوری شود به طور کامل و جامع توضیح داده است  و همچنین شکل های موجود در فصل چهارم زیست شناسی سال یازدهم متوسطه تجربی نیز کاملا شرح داده شده است . برای دریافت جزوه های فصل سه و سایر فصل های زیست یازدهم به بخش جزوه های زیست شناسی مراجعه کنید.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

 درباره فصل چهارم زیست یازدهم

فصل چهارم زیست یازدهم در دو درسنامه به دانش اموزان یازدهم ارائه شده است . در گفتار اول راجع به ارتباط  شیمیایی که شامل پیک شیمیایی ، پیک های کوتاه برد ، پیک های دوربرد ، غده های بدن می پردازد. در گفتار دوم فصل تنظیم شیمیایی در مورد غده های درون ریز که شامل غده زیر مغزی  ( هیپوفیز ) ، بخش پیشین ، بخش پسین ، غدۀ سپردیس ( تیروئید ) ، غده های پاراتیروئید ، غدۀ فوق کلیه ، غدۀ لوزالمعده ، سایر غدد درون ریز ، گوناگونی پاسخ های یاخته ها به هورمون ها ، تنظیم بازخوردی ترشح هورمون ها ، ارتباط شیمیایی در جانوران است بحث می کند.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

یکی از نکات مهمی که دانش اموزان سال یازدهم باید به آن دقت نمایند این است که عنوان هر فصل و سرتیتر های مطرح شده در هر بخش را نگاه کنند تا با کلیات مطرح شده در آن بخش که قرار است آن را مورد مطالعه قرار دهند آشنا شوند . در واقع با این کار شما متوجه  خواهید شد که متنی را که می خواهید مورد مطالعه  قرار دهید در باره چه موضوعی است . در واقع توجه به سر تیتر هر موضوعی برای آشنایی با مطالبی که در آن فصل مطرح می شود ضروری است . بنابراین در با شروع مطالعه هر فصل ابتدا به عنوان آن فصل توجه نمایید و در ادامه به سر تیتر های مطرح شده در هر بخش دقت نماید . این کار علاوه بر آشنایی در زمان مطالعه مطالب نیز بسیار کمک کننده خواهد بود.

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅مشخصات و لینک دانلود:

نویسنده : سمیه غلامی

حجم فایل : ۳٫۶۳ مگابایت

منبع : زرین درس

تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

دانلود با لینک مستقیم 

????????????????

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

 

جزوه فصل پنجم زیست یازدهم ( استاد سمیه غلامی )

جزوه کامل فصل پنجم زیست یازدهم شامل درسنامه و آموزش کامل فصل ایمنی می باشد .

 

درمورد جزوه فصل پنجم زیست یازدهم

جزوه جامع توضیحات فصل پنجم زیست شناسی سال یازدهم متوسطه تالیف استاد غلامی در این بخش آماده دانلود می باشد . در این پست درسنامه فصل پنجم زیست شناسی که برای دانش اموزان پایه یازدهم تجربی آماده شده است شامل چند بخش مختلف برای آموزش فصل ۵ زیست سال یازدهم می باشد . جزوه فصل پنج زیست دهم شامل آموزش خط به خط فصل ایمنی زیست یازدهم می باشد که توضیحات را به طور کامل و به صورت تشریحی توضیح داده است . همچنین تصاویر موجود در کتاب درسی نیز به طور کامل شرح داده شده است و نکات کنکوری و مهم موجود در فصل ایمنی زیست یازدهم به طور کامل تشریح شده است . از مزایای دیگر جزوه فصل پنجم زیست یازدهم ارائه ی جمع بندی در انتهای جزوه می باشد که جزوه ای بسیار جامع را برای دانش آموزان پایه یازدهم تجربی اماده کرد است . جهت دانلود جزوه های سایر فصل های زیست یازدهم به بخش جزوه های کنکوری مراجعه کنید و جزوات مورد نظر خود را در این بخش دانلود کنید . 

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

راجع جزوه فصل پنجم زیست یازدهم

در ادامه توضیحات جزوه فصل پنجم زیست یازدهم در این بخش مروری کوتاه خواهیم داشت در مورد محتوای فصل ایمنی زیست پایه یازدهم و مطالب آن را بررسی خواهیم نمود . فصل پنج زیست یازدهم شامل چند گفتار می باشد که به ترتیب شامل گفتار نخستین خط دفاعی است که این بخش در مورد مواردی که در خط اول دفعای رخ می دهد به توضیح می پردازد . بخش بعدی کتاب زیست یازدهم در مورد دومین خط دفاعی توضیح می دهد و بخش آخر زیست یازدهم در مورد بخش بعدی دفاعی بدن توضیح می دهد . در فصل ۵ زیست یازدهم مطالب مهم و تصاویر مهمی در متن کتاب درسی وجود دارد و باید دانش اموزان پایه یازدهم این فصل به طور کامل مطالعه کنند . 

در انتهای جزوه فصل پنجم زیست یازدهم در بخش جمع بندی مطالب فصل پنجم زیست یازدهم وجود دارد . در واقع یکی از نکات مهمی که هر دانش آموز به آن باید دقت کند این است که خلاصه نویسی در هر درسی برای موفقیت داوطلب بسیار مهم می باشد . زیرا با خلاصه نویسی می تواند مطالبی را که قبلا مطالعه کرده است سریعا مرور نماید . پس به همه ی دانش اموزان توصیه می شود که خلاصه نویسی دروس مختلف از جمله زیست را به طور کامل انجام دهند .

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅مشخصات و لینک دانلود:

نویسنده : سمیه غلامی

حجم فایل : ۳٫۸۹ مگابایت

منبع : زرین درس

تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۹۶

دانلود با لینک مستقیم 

????????????????

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

 

جزوه فصل ششم زیست سال یازدهم ( استاد غلامی )

در این پست جزوه فصل ششم زیست سال یازدهم رشته ی تجربی تهیه و تالیف شده است که میتوانید آن را دانلود کنید .

 

درباره جزوه فصل ششم زیست سال یازدهم

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل ششم زیست سال یازدهم میباشد که توسط استاد غلامی تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل ششم زیست سال یازدهم و همینطور درسنامه مختلف میباشد. جزوه فصل ۶ زیست سال یازدهم بصورت دستنویس می باشد و همچنین خلاصه ای کامل از مطالب را نیز شامل می شود .

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه فصل شش زیست یازدهم به شرح زیر است :

کروموزوم از DNA و پروتئین تشکیل شده است.

کروماتین : زمانی که سلول در حال تقسیم نیست فشردگی ماده ی وراثتی هسته کمتر است. در تمام مراحل زندگی سلول به جز مراحل تقسیم ماده ی وراثتی به صورت کروماتین است.

نوکلئوزوم: هر رشته کروماتین از واحدهای تکراری به نام نوکلئوزوم تشکیل شده است.

مولکول DNA 2 دور در اطراف ۸ مولکول چروتئینی به نام هیستون پیچیده است.

پیش از تقسیم سلول رشته ی کروماتینی ۲ برابر می شود.

هنگام تقسیم سلولی کروماتین فشرده می شود به کروموزوم تبدیل می شود.

اجزای کروموزوم : هر کروموزوم از ۲ بخش شبیه هم به نام کروماتید تشکیل شده است.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

کروموزوم مضاعف شده ۲ کروماتید

کروماتیدهای هر کروموزوم از نظر محتوی ژنی کاملا یکسان هستند (کروماتیدهای خواهری)

سانترومر: کروماتیدهای خواهری در محل سانترومر به یکدیگر متصل هستند.

پروتنئین هایی عمل اتصال کروماتیدها را برعهده دارند.

تعداد کروموزوم: هر گونه از جانداران تعداد معینی کروموزوم در سلول پیکری (سوماتیک) خود دارند.

سلول های پیکری همان سلول های غیرجنسی جاندار هستند.

تعداد کروموزوم پیکری بعضی جانداران ممکن است شبیه هم باشند.

مثلا سلول پیکری انسان و درخت زیتون ۴۶ کروموزوم دارند.

ولی ژنهای آنها تفاوت های زیادی دارند.

تعداد کروموزوم های جانداران مختلف از ۲ تا بیش از ۱۰۰۰ متغیر هستند.

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅مشخصات و لینک دانلود:

نویسنده : بچه های همکلاسی

حجم فایل : ۴٫۸۲ مگابایت

منبع : زرین درس

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۶

دانلود با لینک مستقیم 

????????????????

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

 

جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تولید مثل ( استاد عسگری )

در ادامه مطلب می توانید جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تولید مثل را به طور رایگان از زرین درس دریافت کنید.

 

درباره جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تولید مثل

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل هفتم زیست یازدهم تولید مثل میباشد که توسط استاد عسگری تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل هفتم زیست یازدهم ( فصل تولید مثل در انسان و جانوران همینطور درسنامه میباشد.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :

روش های تولید مثل جنسی در جانوران :

انواع لقاح :

۱) لقاح خارجی: بیشتر در جانورانی که در آب یا نزدیک آب زندگی می کنند. مثل مهرگان آبزی، ماهی ها و دوزیستان صورت می گیرد.

۲) در این نوع لقاح، والدین تعداد زیادی اسپرم و تخمک به درون آب رها می کنند. تعداد زیاد، شانس برخورد را افزایش می دهد.

۳) هنگام برخورد اسپرم با تخمک، لازم است که تخمک برای لقاح کاملا آماده و در شرایط مطلوب باشد.

۴) سن تخمک برای لقاح نقش حیاتی دارد.

۵) در برخی گونه ها که در دریاچه های آب شیرین یا رودخانه ها زندگی می کنند، عواملی مانند دمای محیط ، طول روز و آزاد کردن مواد شیمیایی موجب می شود که نر ها و ماده ها همزمان گامت های خود را به درون آب رها کنند تا لقاح صورت گیرد.

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

۶) شایان ذکر است که تخمک ها دیواره ی چسبناک ژله ای دارند که تخمک و سپس جنین را از عوامل نا مساعد محیطی حفظ می کنند.

۷) با اینکه خروج سلول های جنسی نر و ماده از دو جنس، تقریبا همزمان است، اما لقاح خارجی روش مطمئنی برای لقاح گامت های نر و ماده نیست؛ زیرا :

۱٫ همه ی تخمک ها امکان لقاح دارند.

۲٫ بسیاری از تخمک های لقاح یافته و نوزادانی که بعدا به وجود می آیند، به وسیله ی دشمنان طبیعی از بین می روند.

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅مشخصات و لینک دانلود:

نویسنده : رضا عسگری ( زیست )

حجم فایل : ۴٫۳۲ مگابایت

منبع : زرین درس

تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

دانلود با لینک مستقیم 

????????????????

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

 

جزوه فصل هشتم زیست یازدهم ( استاد آقامحمدی )

در ادامه این پست می توانید جزوه فصل هشتم زیست یازدهم را به طور رایگان از زرین درس دریافت کنید.

 

درباره جزوه فصل هشتم زیست یازدهم

جزوه ای که در ادامه این بخش جهت دانلود قرار گرفته است ، جزوه ی کامل از فصل هشتم زیست یازدهم میباشد که توسط استاد آقا محمدی تالیف و آماده شده است و این جزوه شامل توضیحات جامع و کامل در مورد فصل ۸ زیست یازدهم می باشد  . جزوه فصل هشتم زیست یازدهم شامل درسنامه های جامع میباشد و به همه ی دانش آموزان و داوطلبان توصیه میگرد جزوه تولید مثل نهاندانگان را همراه با کتاب درسی مطالعه نمایند .

در ادامه بخش هایی از جزوه فصل ۸ را می توانید مشاده کرده و فایل کامل آن را در بخش دانلود دریافت کنید .

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

اهمیت ونقش میوه در گیاهان نهان دانه :

نهاندانگان تنها گیاهانی هستند که گل تولید می کنند به همین خاطر به ان ها گیاهان گلدار نیز گفته می شود

تولید گل ومیوه برای گیاهان هزینه دارد .البته هزینه مالی ندارد !منظور صرف انرژی است به نظر می رسد که این انرژی هدر می رود !چگونه ؟

گیاه می تواند به جای اینکه مواد آلی را صرف رشد ونمو گل ومیوه ها کند وآنها را درمیوه ها ذخیره می کند این مواد را درجهت رشد بیشتر وبهتر استفاده کند .

واقعا تولید میوه چه نفعی برای گیاه دارد ؟میوه های که جانداران (مخصوصا انسان )ازدرخت جدا کرده ونوش جان می کند !ایا واقعا گیاهان گلدار دلشان برای ما وسایر جانوران سوخته است !

پس از کمی تفکر وتامل به این نتیجه می رسیم که گیاه میوه رابرای جانوران تولید می کند تا بخورند ولی درپشت این موضوع هدف بسیار مهمی نهفته است هدفی که ارزش آن به اندازه بقای گیاه است .

چرا به گیاهان نهاندانه نهاندانه می گوییم !!! خب چون دانه های این گیاهان به طور معمول قابل مشاهده نیست ودرون میوه پنهان شده است .

چراباید دانه ها درون میوه مخفی شده باشند ؟چرا گیاه به جای صرف هزینه برای رشد میوه ها دانه ها را مثلا رو ی شاخ وبرگ ها تولید نمی کند که با ریختن دانه ها د رپای گیاه گیاهان جدید رشد کنند ؟

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

جزوه درسی زیست شناسی یازدهم

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅مشخصات و لینک دانلود:

نویسنده : آقامحمدی (زیست)

حجم فایل : ۴٫۶۷ مگابایت

منبع : زرین درس

تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود با لینک مستقیم 

????????????????

??????????

” درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی 

??????????

FunTV Plus ✪ فان تی وی پلاس

بیشتر بدانید:

جزوه درسی زیست شناسی دهم

نمونه سوالات امتحانات نهایی پایه ی دوازدهم رشته ی انسانی

????????

 برای دانلود نمونه سوالات درسی مقطع تحصیلی خود در نوبت اول و نوبت دوم به صورت هم‌زمان و همراه با پاسخ تشریحی می‌توانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید.

در صورتی که به آرشیو کامل خلاصه دروس مقطع تحصیلی خود در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه خلاصه دروس دبیران مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو حل تمرین های دروس مقطع تحصیلی خودتان به صورت جداگانه در نوبت اول و دوم نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه ی حل تمرین های دروس مراجعه کنید.

اطلاعیه

در صورتی که شما صاحب اثر این فایل میباشید و قصد توقف فروش را دارید لطفا با ایمیل رسمی سایت خود مدارک و مستندات مبنی بر اثبات صاحب اثر بودن را به ایمیل ZarinDars@Gmail.Com ارسال و منتظر پاسخ از طرف همکاران ما باشید دقت فرمایید مدت زمان توقف فروش بین یک هفته تا یک ماه میباشد که به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درسنامه زیست شناسی یازدهم تجربی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *