خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ترم دوم

خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – جزوات درسی زرین درس

خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

در این مطلب برای شما خلاصه ی دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی را آماده کردیم.

نکات مهم درسی:
نکات مهم مربوط به هر درس

خود آزمایی:
جواب تمام خوآزمایی های اخر هر درس (اول با معلومات خود جواب دهید، بعدا به جواب ها نگاه کنید)

حل تمرین ها:
معنی درس ها (برای هر درسی که متنی قابل معنی داره)

??????????

” خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅لینک های دانلود:

نی نامه

تاریخ ادبیات > وحید حسن زاده > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

آرایه > سید رضا الهیاری > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > سید رضا الهیاری > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

 

کاوه ی دادخواه

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.                دانلود فایل PDF

 

دریای کرانه ناپدید/ من اینهمه نیستم

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

لغت > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

آرایه >وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

 

مناظره‌ی خسرو با فرهاد

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

” خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

 

اکسیر عشق

آرایه > رضا ذوالفاقاری > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF 

 

بهار عمر

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

املا > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF 

آرایه > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF 

 

مجنون و عیب جو

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

املا > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

آرایه > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

 

سپیدهی آشنا

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF

املا > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

آرایه > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

 

قلب مادر

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

آرایه > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

 

کیش مهر/ سرود عشق

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

آرایه >وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

 

رباعی و دو بیتی دیروز و امروز

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF

ارایه > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

درک مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

 

زندگینامه/ چندحکایت از اسرارالتوحید

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

آرایه > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مفهوم >وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

 

بارقه‌های شعر فارسی

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

املا > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات >وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

آرایه > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > رضا ذوالفقاری > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

پرورده گویی

لغت > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > رضا ذوالفقاری > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

 

ذکر حسین بن منصور

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

مست و هوشیار

لغت > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > رضا ذوالفقاری > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

گویی بط سفید جامه به صابون زده است

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

 

دماوندیه

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

شب کویر

لغت > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

دیوان شرقی گوته

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > وحید حسن نیا > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

می تراود مهتاب

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

 

خوان هشتم

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

صدای پای آب / پیش از تو

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

قصهی عینکم

تاریخ ادبیات > وحید حسن نیا > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

ترکیب کتاب درسی

لغت > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

تاریخ ادبیات > رضا ذوالفقاری > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > رضا ذوالفقاری > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

درک مطلب و مفهوم > رضا ذوالفقاری > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 

??????????

FunTV Plus ✪ فان تی وی پلاس

بیشتر بدانید:

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فارسی و نگارش دوم ابتدایی نوبت دوم + پاسخنامه تشریحی

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فارسی و نگارش دوم ابتدایی نوبت اول + پاسخنامه تشریحی

خلاصه دروس شیمی چهارم ریاضی – جزوات درسی زرین درس

خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارم ریاضی

????????

اطلاعیه

در صورتی که شما صاحب اثر این فایل میباشید و قصد توقف فروش را دارید لطفا با ایمیل رسمی سایت خود مدارک و مستندات مبنی بر اثبات صاحب اثر بودن را به ایمیل ZarinDars@Gmail.Com ارسال و منتظر پاسخ از طرف همکاران ما باشید دقت فرمایید مدت زمان توقف فروش بین یک هفته تا یک ماه میباشد که به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

?????????

برچسب‌ها:

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه دروس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ترم دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *