نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی

41%

نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی

در این پست مجموعه کاملی از نمونه سوالات علوم پایه پنجم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) را می‌توانید بعد از خرید دانلود کنید.

این پکیج شامل ۵۴ نمونه سوال می باشد.

نمونه سوالات امتحانی علوم پنجم ابتدایی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه پنجم ابتدایی  مجموعه کاملی از نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم(خرداد ماه (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که می‌توانید بعد از خرید از وب سایت آموزشی زرین درس دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی علوم پنجم ابتدایی می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمونه سوالات جمع آوری شده برای ما ارسال کنید.

??????????

” نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی 

??????????

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی چهارم ابتدایی در تمام دروس  نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی پنجم ابتدایی مراجعه کنید.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم پنجم ابتدایی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی(نمونه اول):

۳ -از بدن کدام جانور زیر فسیل بهتری تشکیل می شود؟

الف) شیر

ب) نهنگ

ج) کبوتر

د)گربه

??????????

” نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی با جواب 

??????????

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم پنجم ابتدایی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی(نمونه دوم):

۱-فرزندم گزینه صحیح را انتخاب کن 

ب-بخش رنگب چشم را ……….می گویند 

الف-عدسی 

ب-قرنیه 

ج-عنبیه

د-شبکبه

 

این پکیج شامل چه محصولاتی میباشد؟

نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی با جواب

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم پنجم ابتدایی نوبت اول(نمونه سوم) :

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف-بخش رنگی چشم ، …………………… نام دارد وبیرونی ترین قسمت آن …………………………… است.

ب-در تاریکی ، مَردمک چِشم ……………………… و در روشنایی ……………………. می شود.

ج- ……………………… در انتهایِ مجرایِ شنوایی قرار دارد.

د- در سو راخِ بین ستون مهره ها ، ………………………. وجود دارد.

ت- یکی از شرایط تشکیل فسیل ، وجود قسمت های ……………………….. در بدن جاندار است.

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.    درست    نادرست

الف- هرچه پهنای بال فرفره بیشتر باشد و یا فرفره سبک تر باشد ، دیرتر به زمین می رسد.

??????????

” نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی با جواب 

??????????

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم پنجم ابتدایی نوبت اول(نمونه چهارم):

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

۱ -به جایی که دو استخوان به هم وصل شده اند، . . . . . . . . . . . . . . . گفته می شود.

۲ -پیام های مغز و نخاع از طریق . . . . . . . . . . . . . . . به سراسر بدن منتقل می شوند.

۳ -وقتی آب را درون لیوان شیشه ای می ریزیم، آب و لیوان با هم مانند . . . . . . . . . . . . . . . . عمل می کنند.

۴ -به تغییراتی که در آن جنس و ساختار ماده عوض می شود، تغییر . . . . . . . . . . . . . . می گویند.

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم پنجم ابتدایی نوبت اول(نمونه پنجم):

۲-جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید 

درکاوش به روش علمی مرحله ی …….دیرترازبقیه اتفاق می افتد 

برای درست کردن رنگین کمان به وسیله ی آب فشان باید ….به آفتاب بایستیم 

یکی ازشرایط لازم برای تشکیل فسیل وجود قسمت های ………دربدن جانور است 

??????????

” نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی با جواب 

??????????


بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی نوبت دوم(نمونه اول):

سوال ۷- آبیاری گیاه با کدام آب سبب خشک شدن آن می شود؟

الف) آب دریا      

 ب) آب باران      

ج) آب لوله کشی      

د) آب چشمه

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی نوبت دوم(نمونه دوم):

۸-گیاخاک چیست ؟

۹- رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟

۱۰-دوگلدان ، داشتیم . یکی از آن ها را در زیر شیشه گذاشتیم . به نظرت بعد از یک هفته چه اتفاقیخواهد افتاد؟ چرا ؟ 

??????????

” نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی با جواب 

??????????

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی نوبت دوم(نمونه سوم):

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱-کدام جمله در مورد خاک درست نیست؟

الف-بیشتر غذاها از خاک به دست می آید.

ب-خاک، مواد معدنی الزم را به گیاه می رساند.

ج-جانوران در تشکیل خاک نقشی ندارند.

د-خاک ، از خرد شدن سنگ ها به وجود می آید.

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی نوبت دوم(نمونه چهارم):

۴-کدام تغییربا دخالت انسان همراه است؟  

رسیدن میوه □

شکوفه زدن درختان □

درّه □

تونل کوه□

??????????

” نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی با جواب 

??????????

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی نوبت دوم(نمونه پنجم):

۵- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

-وسیله ای که به افراد کم شنوا کمک می کند؟ ………………………..

-به افرادی که اجسام دور را به خوبی نمی بینند؟ ………………………..

-این خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟ …………………….

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی نوبت دوم همراه با جواب تشریحی(نمونه ششم):

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱ .به وسایلی که یک لبه آن از لبه دیگر آن نازک تر باشد، چه می گویند؟ 

۲ .در مناطق کوهستانی و شیب دار، مزرعه را چگونه باید شخم بزنیم؟ 

??????????

” نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی با جواب 

??????????

FunTV Plus ✪ فان تی وی پلاس

بیشتر بدانید:

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فارسی و نگارش دوم ابتدایی نوبت دوم

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فارسی و نگارش دوم ابتدایی نوبت اول

نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی با جواب

نمونه سوالات علوم چهارم ابتدایی با جواب تشریحی

نمونه سوال امتحانی تاریخ و مدنی چهارم دبستان با جواب تشریحی

نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم با جواب تشریحی

????????

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی چهارم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی پنجم ابتدایی مراجعه کنید.

 برای دانلود نمونه سوالات درسی مقطع تحصیلی خود در نوبت اول و نوبت دوم به صورت هم‌زمان و همراه با پاسخ تشریحی می‌توانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید.

در صورتی که به آرشیو کامل خلاصه دروس مقطع تحصیلی خود در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه خلاصه دروس دبیران مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو حل تمرین های دروس مقطع تحصیلی خودتان به صورت جداگانه در نوبت اول و دوم نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه ی حل تمرین های دروس مراجعه کنید.

اطلاعیه

در صورتی که شما صاحب اثر این فایل میباشید و قصد توقف فروش را دارید لطفا با ایمیل رسمی سایت خود مدارک و مستندات مبنی بر اثبات صاحب اثر بودن را به ایمیل ZarinDars@Gmail.Com ارسال و منتظر پاسخ از طرف همکاران ما باشید دقت فرمایید مدت زمان توقف فروش بین یک هفته تا یک ماه میباشد که به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

 • فصل های علوم تجربی پنجم ابتدایی
 • درس اول: زنگ علوم
 • درس دوم: ماده تغییر می کند
 • درس سوم: رنگین کمان
 • درس چهارم: برگی از تاریخ زمین
 • درس پنجم: حرکت بدن
 • درس ششم: چه خبر؟(1)
 • درس هفتم: چه خبر؟(2)
 • درس هشتم: کارها آسان می شود(1)
 • درس نهم: کارها آسان می شود(2)
 • درس دهم: خاک با ارزش
 • درس یازدهم: بکارید، بخورید
 • درس دوازدهم: از ریشه تا برگ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *