نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی

32%

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) به همراه پاسخنامه تشریحی گردآوری شده است.

 

نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه اول مجموعه کاملی از نمونه سوالات ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که می‌توانید بعد از خرید به راحتی از زرین درس دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمونه سوالات جمع آوری شده برای ما ارسال کنید.

در صورتی که به آرشیو نمونه سوالات ریاضی اول در نوبت دوم نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول نوبت دوم مراجعه کنید.

نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی

***********

” دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی “

***********

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه اول):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی1

۳-کودک زرنگ عدد هر دسته را بنویس.

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم):

نمونه سوالات ریاضی اول نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی2

۸- دسته ی قبل وبعد شکل رابکش.

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی اول نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

۹-حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

 ——-=۷+۶         

———-=۸+۵+۴         

————=۴+۵

***********

” دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی “

***********

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

۶- پسر مهربانم هر شکل چند گوشه دارد؟ میله ها را رنگ کن.داخل آن چوب خط بکش سپس با شابلون طرف دیگر خط اشکال را به گونه ای بکش تا با تاکردن شکلها روی هم قرار بگیرد.

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی اول دبستان نوبت اول 5

۶-عزیزم قبل وبعد این اعداد را بنویس.

***********

” دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی “

***********


بخشی از موارد مطرح شده درصفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (نمونه اول):

نمونه سوالات ریاضی اول نوبت دوم با جواب1

زهرا دیروز ۴ صفحه از کتابش را خواند.

امروز هم ۳ صفحه ی دیگر از همان کتاب را خواند.

زهرا دیروز و امروز چند صفحه از کتابش را خوانده است.

………. صفحه از کتابش را خوانده است.

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (نمونه دوم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول با جواب2

۵- ژاله یک بسته مداد رنگی ۱۲ تایی دارد. برادرش هم یک بسته مداد رنگی۶ تایی دارد.خواهرش هم یک بسته مداد رنگی ۶ تاییدارد. آن ها روی هم چند مداد رنگی دارند؟

۶-جمع و تفریق های زیر را انجام دهید.

۱۰+۱۰+۱۰+۵+۱۰=

۵-۱۰-۱۰-۱۰=

 

 بخشی از موارد مطرح شده درصفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم با جواب3

 اعداد زیر را به رقم بنویسید.

پنجاه و هشت  ——-

چهل و یک ———

سی و نه ——–

نود وسه ——–

***********

” دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی “

***********

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم با جواب4

۹-الگو را ادامه بدهید . ( تا ۴ عدد )

……………………………………….۲-۴

………………………………………۵-۱۰

………………………………………۴-۸

……………………………………..۷-۱۴

 

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم با جواب5

۸- گنجشک روی درخت نشسته بودند ۵ گنجشک دیگر هم آمدند و روی همان درخت نشستند. حالا چند گنجشک روی درخت نشسته است؟ (با کمک محور)

 

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه ششم):

نمونه سوالات ریاضی اول دبستان نوبت دوم با جواب6

جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.

 …….   ……  ….. ۳۵ ….. ……. …… …… ۱۰  ۵

جواب هر جمع را به صورت ذهنی حساب کن و بنویس.

    ………….    = ۱۰ + ۵ + ۱۰ +۲۰

     ………..    = ۳ – ۵ +۱۰

***********

” دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی “

***********

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه هفتم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم با جواب7

۱۰- مهرشاد ۹ بسته ي ده تایی مدادخرید ،مهرشازچندعددمدادخریده است ؟

۱۱-نگین ۱۱ شاخه کل به کلاس آوردو ۵ شاخه راروي میزآموزگارگذاشت،باکمک محور نشان دهیدکه چندشاخه گل هنوزدردستش باقی مانده است؟

 

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم (نمونه هشتم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم با جواب 8

گل پسرم جاهای خالی را پر کن.

۲۰+۵+۱۰-۱۰=

۱۰+۵+۳=

عزیز دلم چوپانی ۸گوسفند داشت، صاحب گله ۳ گوسفند دیگر را از بازار خرید و به چوپان داد. حالا چوپان چند گوسفند را نگهداری می کند؟

***********

” دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی “

***********

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه نهم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم 9

۴- با کلمات (بلند تر – کم تر – کوتاه ترین وسبک تر ) جمله ها را کامل کن.

مقدار بیست و پنج از پنجاه و دو ………………………..است .
درخت سرو از گل رز ………………………است.
بادبادك از کیف …………………………..است .
امین ……………………………..دانش آموز کلاس ما است.

 

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه دهم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم 10

۱۰- ۹ شمع روی کیک تولّد آزاده بود. آزاده ۶ تای آ ن ها را خاموش کرد . چند شمع روشن مانده است؟………………………………………..

۱۱-مربع را آبی و مثلّث را سبز و دایره را در خط بسته بگذار.

??????????

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی همراه با پاسخ تشریحی “

??????????

اینستاگرام سایت

بیشتر بدانید:

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم + پاسخنامه تشریحی

نمونه سوال امتحانی ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم ( نمونه اول )

????????