نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی

35%

نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی

در این پست مجموعه کاملی از نمونه سوالات فارسی، نگارش(بنویسیم) و املای پایه چهارم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) را همراه با پاسخ تشریحی می‌توانید دانلود کنید.

نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش چهارم ابتدایی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه چهارم ابتدایی  مجموعه کاملی از نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی شامل فارسی، نگارش (بنویسیم) و املا در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم(خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که می‌توانید بعد از خرید دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی فارسی چهارم ابتدایی می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات درصفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمونه سوالات جمع آوری شده برای ما ارسال کنید.

نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی چهارم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی چهارم ابتدایی مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم  نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی فارسی چهارم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی فارسی چهارم نوبت دوم مراجعه کنید.

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه اول):

 در هرگروه یک کلمه با بقیّه ناهماهنگ است ، آن را مشخّص کنید .

پوالدین – سرپنجه – نیرومند – توانا

خودخواه – دل خور – خودبین – خودپسند غار – بوته – باغ وحش – باغچه

 ثانیه – ساعت – زمان – دقیقه

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم):

۲- هر یک از عبارات زیر،ازچند جمله ساخته شده است؟

 ایرانیان از پیروزی نا امید و از شکست اندوهگین شده بودند.

” به من آهسته مادر گفت:فرزند!/ خدا را در دل خود جوی یک چند

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت اول همراه با جواب(نمونه سوم):

شاعر شعر باران از کیست ؟

الف-سوسن طاقدیس 

ب- گلچین گیلانی 

ج- پروین دولت آبادی 

د- شکوه قاسم نیا 

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی  چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه چهارم):

۱۵)یکی از موضوعات زیر را انتخاب کن و متنی درباره ی آن بنویس ۴سطر

الف- آسمان آبی————-

ب- کتاب من

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه پنجم):

مخالف کلمات زیر را بنویس.

آرامش

انبوه

می فهمیدیم

پیر

شب

 


 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات نگارش چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه اول):

براي هر کدام از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.

سفر:

اطراف:

نقش:

ارهنظ:

هجرت:

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐


 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات املا چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه اول):

درکدام گزینه غلط املایی وجود ندارند ؟

الف-ای نقاشان چیزدست!آنچه شما نقاشی کرده اید بسیارزیباست 

ب-ازانجایی کع الاق علف های سمت چپ راندیده حدس زدم چشم چپش کوربوده است 

ج-چیزی نگذشت که کشتی چند تکه شد 

د-من جان خود رادرتیرخاهم گذاشت وبرای سربلندی ایران فداخواهم کرد

 

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت دوم(نمونه اول):

جاهای خالی را کامل کنید.

الف- دوباره نرگس ازاتاق بیرون آمد؛هنوز هم …………….. ( قصه – غصه) دار است.

ب- با( قالب – غالب ) ……………….. زغال روی تکه سنگی ؛ شعرم را نوشتم.

ج-می خواستم -می خاستم ………………بیشتر بکوشم تا به خود و دیگران بهره برسانم

 

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت دوم(نمونه دوم):

کدام کلمه جمع نیست؟

الف- مسائل

ب- دانشمندان 

ج- علوم 

د- گریزان 

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت دوم(نمونه سوم):

کلمات را در جدول در جای مناسب قرار دهید.

او خاطرات شیرین کودکی اش را به یاد داشت.

– مدرسه به دانش آموزان نمونه هدیه داد .

من میوه های آبدار تابستان را دوست دارم.

 

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت دوم(نمونه چهارم):

نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم نوبت دوم با جواب4

۱-معنی واژه های زیر را بنویسید.

هراس: 

واپسین:

قریحه:

تالیف: 

مدارا:

گریزان:

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت دوم(نمونه پنجم):

نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم نوبت دوم با جواب5

الف)معنای کلمات و عبارات داده شده را بنویسید

۱-چیره دست :        

۲-پی در پی :  

۳-معلّق:                  

  ۴-جاهل: 

 


بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات املا چهارم ابتدایی نوبت دوم(نمونه اول):

باتوجه به معنی حروف درهم ریخته ی زیرکلمه بساز

ع /ل/م/ق (آویزان):……………………………….

س/ر/ح / ت (اندوه افسوس):………………………

و/ل/ح/ش/ح /و(اطراف ):……………………….

ذ/گ/ر/ا/ه/گ (محل عبور):……………………

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

اینستاگرام سایت

بیشتر بدانید:

نمونه سوالات علوم چهارم ابتدایی با جواب تشریحی

نمونه سوال امتحانی تاریخ و مدنی چهارم دبستان با جواب تشریحی

نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم با جواب تشریحی

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی چهارم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی چهارم ابتدایی مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم  نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی فارسی چهارم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی فارسی چهارم نوبت دوم مراجعه کنید.

 

اطلاعیه

در صورتی که شما صاحب اثر این فایل میباشید و قصد توقف فروش را دارید لطفا با ایمیل رسمی سایت خود مدارک و مستندات مبنی بر اثبات صاحب اثر بودن را به ایمیل ZarinDars@Gmail.Com ارسال و منتظر پاسخ از طرف همکاران ما باشید دقت فرمایید مدت زمان توقف فروش بین یک هفته تا یک ماه میباشد که به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب‌ها:

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات فارسی و نگارش چهارم ابتدایی با جواب تشریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *