خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی

خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی – جزوات درسی زرین درس

خلاصه کامل زیست شناسی سال چهارم

سلام دانش آموزان کنکوری عزیز خسته نباشید 

فایل زیر خلاصه ای از کل کتاب زیست شناسی سال چهارم می باشد که مختص دوران جمع بندی است . 

حتما سعی کنید در وهله اول بعد از مطالعه هر مبحثی برای خود از آن مطلب خلاصه ای یادداشت کنید .

سپس از  خلاصه های رتبه های برتر سال های گذشته استفاده نمایید ، تا هم خلاصه نویسی را فرا گرفته باشید وهم کل مطالب را دوره کرده باشید . 

حتما بعداز اتمام مطالعه همه مباحث وحل سوالات متعدد برای نظم دادن به ذهن این خلاصه رامطالعه نمایید.

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان سخت کوش

نویسنده : بهاره اخوت – دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

??????????

” خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی 

??????????

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅لینک های دانلود:

پروتیین‌ سازی

تنظیم بیان ژن > اکبر ناصری > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

تنظیم بیان ژن > اکبر ناصری > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تنظیم بیان ژن > اکبر ناصری > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

از ژن تا پروتئین > اشکان زرندی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

از ژن تا پروتئین > اشکان زرندی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

 

تکنولوژی زیستی

مهندسی ژنتیک در پزشکی > مجید ابراهیمی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مهندسی ژنتیک در پزشکی > حمید راهواره > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

مهندسی ژنتیک > مجید ابراهیمی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

مهندسی ژنتیک > اکبر ناصری > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری > مجید ابراهیمی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری > محمد حسن منصوری > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری > شورش باباعلی > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی 

??????????

 

پیدایش و گسترش زندگی

سرآغاز زندگی > سید مسعود قاضی > برای دانلود کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

سرآغاز زندگی > محمد حسن منصوری > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

تکوین جانداران پیچیده تر > سید مسعود قاضی > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF

تکوین جانداران پیچیده تر > محمد حسن منصوری > برای دانلود کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

گسترش حیات به خشکی ها > حمید راهواره > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF 

گسترش حیات به خشکی ها > سید مسعود قاضی > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF 

خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی

تغییر و تحول گونه‌ها

شواهد تغییر گونه ها > اشکان زرندی > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

شواهد تغییر گونه ها > محمد حسن منصوری > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF 

تغییر گونه ها و انتخاب طبیعی > اشکان زرندی > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF 

تغییر گونه ها و انتخاب طبیعی > اشکان زرندی > برای دانلود کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

تغییر گونه ها و انتخاب طبیعی > اشکان زرندی > برای دانلود کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی 

??????????

 

ژنتیک جمعیت

تعادل در جمعیت ها > اشکان زرندی > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF

تعادل در جمعیت ها > اشکان زرندی > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

چگونه بر اثر انتخاب طبیعی،جمعیت ها… > اشکان زرندی > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

چگونه بر اثر انتخاب طبیعی،جمعیت ها… > اشکان زرندی > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

چگونه بر اثر انتخاب طبیعی،جمعیت ها… > اشکان زرندی > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF

استمرار گوناگونی در جمعیت ها > مجید ابراهیمی > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

استمرار گوناگونی در جمعیت ها > مجید ابراهیمی > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

استمرار گوناگونی در جمعیت ها > مجید ابراهیمی > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

گونه زایی > اکبر ناصری > برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF

گونه زایی > مجید ابراهیمی > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

گونه زایی > مجید ابراهیمی > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی 

??????????

 

پویایی جمعیت‌ها

ویژگی های جمعیت ها > محمد حسن منصوری > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

ویژگی های جمعیت ها > حمید راهواره > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

الگوی رشد جمعیت ها > مجید ابراهیمی > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

الگوی رشد جمعیت ها > مجید ابراهیمی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

روابط میان جانداران در یک اجتماع زیستی > مجید ابراهیمی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

روابط میان جانداران در یک اجتماع زیستی > حمید راهواره > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

 

رفتارشناسی

رفتار های جانوری،ارتباط جانوران با همدیگر،رفتار و انواع آن > مجید ابراهیمی >برای دانلود کلیک کنید.        دانلود فایل PDF

رفتار های جانوری،ارتباط جانوران با همدیگر،رفتار و انواع آن > حمید راهواره > برای دانلود فایل کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

 

شارش انرژی

فوتوسنتز،تنفس سلولی > مجید ابراهیمی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

فوتوسنتز،تنفس سلولی > شورش باباعلی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی 

??????????

 

ویروس‌ها و باکتری ها

باکتری ها،ویروس ها، > مجید ابراهیمی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

باکتری ها،ویروس ها، > شورش باباعلی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

 

آغازیان

ویژگی آغازیان،گوناگونی آغازیان،آغازیان و سلامتی > مجید ابراهیمی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

ویژگی آغازیان،گوناگونی آغازیان،آغازیان و سلامتی > شورش باباعلی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

 

قارچ‌ها

ویژگی های قارچ ها،گوناگونی قارچ ها،همزیستی قارچ ها > مجید ابراهیمی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

ویژگی های قارچ ها،گوناگونی قارچ ها،همزیستی قارچ ها > شورش باباعلی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

 

??????????

” خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی 

??????????

FunTV Plus ✪ فان تی وی پلاس

بیشتر بدانید:

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فارسی و نگارش دوم ابتدایی نوبت دوم + پاسخنامه تشریحی

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فارسی و نگارش دوم ابتدایی نوبت اول + پاسخنامه تشریحی

خلاصه دروس شیمی چهارم ریاضی – جزوات درسی زرین درس

خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارم ریاضی

????????

 

اطلاعیه

در صورتی که شما صاحب اثر این فایل میباشید و قصد توقف فروش را دارید لطفا با ایمیل رسمی سایت خود مدارک و مستندات مبنی بر اثبات صاحب اثر بودن را به ایمیل ZarinDars@Gmail.Com ارسال و منتظر پاسخ از طرف همکاران ما باشید دقت فرمایید مدت زمان توقف فروش بین یک هفته تا یک ماه میباشد که به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

?????????

برچسب‌ها:

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه دروس زیست شناسی پیش تجربی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *