متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس)

متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس)

می توانید در این مقاله متن لیسنینگ زبان دوازدهم را بخوانید بد نیست بدانید که هرچند با گسترش تکنولوژی رشد متون چشم گیر بوده است اما آنچه همچنان پرقدرت ترین روش ارتباطی است صحبت کردن و گوش دادن ( listening and speaking ) است از این رو در کتاب VISION 3 یا همان زبان انگلیسی پایه دوازدهم به این مبحث توجه زیادی شده است و به همین دلیل بر آن شدیم که پیرو درخواست های دانش آموزان پایه دوازدهمی متن فایل لیسنینگ زبان دوازدهم برای درس اول ، درس دوم و درس سوم یا همان متن نوشتاری کتاب گویا یا صوتی را در این پست منتشر کنیم.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

از آنجا که مشکل اغلب دانش آموزان لیسنینگ زبان است بهتر است قبل از استفاده از متن های آماده شده و استفاده از آنها به این موارد توجه کنید تا رشد بهتری در این بخش از زبان داشته باشید.

 1. فایل های صوتی زبان دوازدهم را قبل از دیدن متن چندین بار گوش دهید و سعی کنید خودتان مفهوم و مکالمه را متوجه شوید.
 2. هنگام گوش دادن فایل صوتی هی استاپ نکنید تا به سرعت عادت کنید.
 3. حتی اگر شده فایل را چند بار گوش کنید تا بفهمید به جای اینکه فایل را استاپ کنید.
 4. اگر بخشی را متوجه نشدید بهتر است فقط همان تکه را از نو گوش نکنید بلکه چند جمله قبل را نیز هنگام اجرای دوباره فایل صوتی گوش کنید.

 

و اما در اول راه فایل های صوتی دوازدهم رو دانلود و گوش دهید.

بعدش میریم سراغ متن لیسنینگ ها

متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس)

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

برای دانلود فایل های صوتی دوازدهم میتوانید از لینک  های زیر استفاده نمایید.

مخصوص تمام رشته ها

فایل صوتی قسمت های زیر را در بر می گیرد.

Conversation

New Words & Expressions

Reading

Listening & Speaking

What You Learned

منبع:دفتر تالیف

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

کتاب گویا زبان انگلیسی پایه دوازدهم (برای دانلود فایل های صوتی کلیک کنید.)

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

خب حالا که فایل های صوتی را دانلود کردید

بریم سراغ متن نوشتاری لیسنینگ ها ک دیگ نوبتیم باشه نوبت ایناس😁

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

متن لیسنینگ زبان دوازدهم درس اول

در زیر می توانید متن نوشتاری لیسنینگ درس دوم زبان دوازدهم را بخوانید.

 

شنیدن و صحبت کردن – listening and speaking

sam has not come to work i have heard he’s sick, isn’t he?

سام سر کار نیامده است من شنیده ام که او بیمار است، آیا اینطور نیست؟

oh yes, he was not well yesterday.

اوه بله، او دیروز خوب نبود.

what’s wrong with him?

مشکلش چیه؟

the doctors are checking his health condition.

دکتر ها دارند وضعیت سلامتش رو بررسی می کنند.

it isn’t something serious, is it?

این چیز مهم و جدی ای نیست، درسته؟

I hope not

امیدوام چیز جدی ای نباشه.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

conversation 1 – مکالمه ۱

how is everything, Amin? you seem to be busy these days, don’t you?

اوضاع چطوره امین؟ به نظر میرسه که این روز ها سرت خیلی شلوغ باشه،‌ اینطور نیست؟

I’m ok Behzad im working on a new project I’m really tired.

من حالم خوبه بهزاد. دارم روی یه پروژه جدید کار میکنم و واقعا خستم.

but your health is really important, isn’t it?

اما سلامتی تو واقعا مهمه،‌ اینطور نیست؟

I know. but what about work, money, responsibility? we need to consider them all, don’t we?

میدونم. اما کار، پول و مسئولیت چطور؟ لازمه که ما همه آن ها را در نظر داشته باشیم، اینطور نیست؟

yes but health is on top of everything.

بله اما سلامتی از هر چیزی مهم تر است.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

conversation 2 – مکالمه ۲

we are going to the gym on Friday would you come with us mina?

ما روز جمعه به ورزشگاه می رویم تو هم با ما میای مینا؟

i don’t think so.

گمان نمیکنم.

you don’t like sports, do you?

تو ورزش ها رو دوست نداری، داری؟

actually, i don’t know I think it depends on the type of sport.

اگه راستش رو بخوای نمیدونم. من فکر میکنم که این(منظور دوست داشتن ورزش هست) به نوع ورزش بستگی داره.

you prefer team sports, don’t you?

تو ورزش های تیمی را ترجیح می دهی، اینطور نیست؟

well, it seems to be ok but honestly, I prefer less active sports like chess.

خوب، به نظر میرسه که خوب باشه اما اگه بخوام صادق باشم، من ورزش های با فعالیت کمتر رو ترجیح می دهم مانند شطرنج.

oh I see.

اوه متوجه هستم.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ترجمه و متن what you learned درس اول زبان دوازدهم

Dr. Asadi is answering this important question: “why is it important to care for our elders?”
I think first of all we need to remember that they are our mothers and fathers, and our first teachers. They teach us how to love, how to care, how to forgive, and how to accept.

Second, elders have more knowledge and wisdom than any one of us. They’ve come so far and they’ve learned so much, we have a responsibility to learn from that wisdom. But the most important thing is their experience. We may or may not know of all the ups and downs they’ve faced in life but they’ve definitely gained experience that is worth respecting and learning from. Our elders may hide much pain from us because they don’t want us to feel the pain, the least we can do is appreciate them for all that they’ve gone through and learn from their insight into situations.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

متن لیسنینگ زبان دوازدهم درس دوم

در ادامه میتوانید متن نوشتاری لیسنینگ دوازدهم رابرای درس دوم ببینید.

 

listening and speaking – شنیدن و صحبت کردن

oh look it’s raining so heavily

اوه نگاه کن داره بارون خیلی شدیدی می باره.

what would you do if it weren’t raining

اگه بارون نمی بارید چیکار می کردی؟

if it were sunny I would go to the park I am really bored

اگه هوا افتابی بود من به پارک می رفتم ، من خیلی کسل ام

we can play one of our …. game instead

ما می تونیم به جاش یکی از بازی های …. رو بازی کنیم.

we could play smart kit if Sina were home

اگه سینا خوبه بود می توانستیم اسمارت کید بازی کنیم.

this one is also fun let’s try it

این یکی که گفتی هم خیلی باحاله بیا امتحانش کنیم.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

conversation 1 – مکالمه ۱

this weekend is my birthday I have invited everyone but mina

اخر این هفته تولم من هست من همه رو به جز مینا دعوت کردم.

why not?

چرا مینا رو دعوت نکردی؟

if i were you, I would certainly invite her, as far as I know, he were a close friend at school

اگر من … حتما اون رو دعوت میکردم، تا جایی که من می دونم اون یه دوست صمیمی توی مدرسه بود،

yes but she has moved to another neighborhood if I had her address I would invite her

بله اما او به یک محله دیگر نقل مکان کرده است. اگه ادرس او را داستم اون را دعوت میکردم.

what a pity if I knew that sooner I could help you

چه حیف اگر این رو زودتر میدونستم می توانستم بهت کمک کنم.

how?

چطور؟

I could check it with my sister she is her mother’s friend.

می توانستم با خواهرم این رو بررسی کنم. او(خواهرش) دوست مادر او(مینا) است.

can you call her now?

می توانی الان بهش زنگ بزنی؟

unfortunately, she is not available ’til (until) next Wednesday sorry

متاسفانه او از چهارشنبه آینده در دسترس نیست. متاسفم.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

conversation 2 – مکالمه ۲

are you ok?

حالت خوبه؟

I’m thinking about something. what’s wrong?

من دارم در مورد یه چیزی فکر میکنم. مشکل چیه؟

I have saved some money to buy a new mobile phone but one of my friends is in trouble and need some money what were you do if you were in my shoes?

من یه مقدار پولبرای خرید یه گوشی موبایل جدید پس انداز کردم اما یکی از دوستانم به دردسر افتادهاست و به مقداری پول نیاز دارد اگر تو به جای من بودی چیکار میکردی؟

what is his problem?

مشکل اون چیه؟

I could tell you about it if it weren’t a secret but its anemergency.

اگه این یه راز نبوددر موردش بهت میگفتم. اما یه چیز اضطراریه.

ok if I were you I would give him the money. the friend inneed is a friend indeed.

اوکی اگر من جای توبودم پول رو بهش میدادم. رفیق زمان نیازمندی یه دوست واقعیه.(این یه ضرب المثلهمنظورش اینه که رفیق واقعی کسی هست که توی سختی پای رفاقتش وایسه و هوای رفیقش روتوی سختی داشته باشه)

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

what you learned – آنچه شما آموختید

sometimes it is fun to think about things that would never happen
we can ask our selves questions that don’t have any real answers, for instance, we can think what would I do if I had a time machine to travel with right now. some people may say I would visit the past if I had that machine or I would visit the future to see the world and people of the future maybe you have thought about this
what would I do if I had this ability to talk to animals
what would I say
some people would prefer to talk with cats or birds but some would not like the idea …………. frightened

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

متن لیسنینگ زبان دوازدهم درس سوم

listening and speaking
conversation 1

why didn’t you go to the new restaurant last night?

we didn’t want to. we had already tried the food there the weekend before.

really did you like the food?

that was ok. we all ordered chicken with rice I have never tasted the special sauce anywhere else

was it pomegranate sauce?

no it wasn’t I had already pomegranate sauce at home.

was it expensive?

I think it was cheaper than the food we had tried in other restaurants.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

conversation 2

what did you do on Thursday

oh on Thursday Yeganeh and Kiana came over for dinner we really missed you.

thanks but you wanted to go to the museum of holy defense didn’t you?

oh yes before we got home we had gone to the museum.

was it the first time you went there?

no I had already been there once.

did your friends stay til midnight?

no after we had had dinner their mothers arrived and took them home.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ترجمه:

چرا دیشب به آن رستوران جدید نرفتید؟

چون نمی خواستیم بروید. ما آخر هفته گذشته غذاشون رو تست کرده بودیم.

واقعا؟؟ آیا آن غذا را دست داشتی؟

اوکی بود. همه ما مرغ و برنج سفارش دادیم. من قبلا هرگز سس مخصوص را هیچ جای دیگر تست نکرده بودم.

آیا سس انار بود؟

نه سس انار نبود من قبلا سس انار رو توی خونه خوردم.

آیا گران بود؟

من فکر میکنم که از غذا هایی که در رستوران های دیگه امتحان کرده بودیم ارزان تر بود.

 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

conversation 2

what did you do on Thursday

oh on Thursday Yeganeh and Kiana came over for dinner we really missed you.

thanks but you wanted to go to the museum of holy defense didn’t you?

oh yes before we got home we had gone to the museum.

was it the first time you went there?

no I had already been there once.

did your friends stay til(until) midnight?

no after we had had dinner their mothers arrived and took them home.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ترجمه:

توی پنج شنبه چه کاری انجام دادی؟

اوه در پنج شنبه یگانه و کیانا برای شام خانه ما آمده بودند جات واقعا خالی بود.

ممنون اما تو میخواستی که به موزه دفاع مقدس بروی اینطور نبود؟

اوه بله. قبل از اینکه برویم خانه به موزه رفته بودیم.

آیا اولین باری بود که به آنجا رفتی؟

نه من قبلا یه بار اونجا بودم.

آیا دوستانت تا نیمه شب ماندند؟

نه بعد از اینکه غذا خوردیم مادرشان رسید و آنها را برد خانه.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ترجمه و متن what you learned درس سوم زبان دوازدهم

What you learned
A – lesson the first part of a story.
Last night I left work late at around 9 p.m when I came out of the office most people had already gone home the street was very dark and quiet I hadn’t experienced such a thing before. While I was walking a car pulled over I looked at the driver I was sure I had seen this man before. I wondered who can it be? He waved at me and came out of the car he asked if he could drive me home. Suddenly I remembered.

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

وات یو لرند (آنچه شما آموختید)

الف : به قسمت اول داستان گوش کنید:

شب گذشته من محل کار را دیروقت و حدود ساعت ۹ شب ترک کردم. زمانی که از محل کار خارج شدم اغلب مردم قبلش به خونه رفته بودند. خیابان ها خیلی تاریک و ساکت بود. من قبلا چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. زمانی که داشتم قدم زنان راه میرفتم یک ماشین کنار زد. من به راننده نگاه کردم. مطمعن بودم که قبلا این مرد را دیده ام. از خودم پرسیدم(یا کنجکاو بودم که بودم که) چه کسی می تواند باشد؟ او برایم دست تکان داد و از ماشین خارج شد. ازم پرسید که آیا میشه که منو برسونه خونه؟ ناگهان به یاد آوردم(که طرف کی بوده)…

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

اصلاحیه متن لیسنینگ زبان دوازدهم

متن های نوشته شده برای لیسنینگ دوازدهم ممکن است صد در صد صحیح نباشند یا مشکلات جزئی در آنها باشد البته ما تمام تلاش خود را برای صحیح نویسی آن کرده ایم اما به هر حال این متن توسط -انسان- تهیه شده و امکان خطا وجود دارد همچنین در متن ممکن است ببینید که بعضی کلمات نوشته نشده اند و به جاهای آنها (……) قرار دارد. در این صورت آن بخش را متوجه نشده ایم لذا آن را خالی گذاشته ایم اگر مشکلی در متن دیدید یا جایی را می توانستید تکمیل کنید لطفا حتما در نظرات بنویسید تا اصلاح کنیم.

 

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

”  متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس) “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

FunTV Plus ✪ فان تی وی پلاس

بیشتر بدانید:

متن لیسنینگ زبان یازدهم (با ترجمه)[همه دروس]- زرین درس

متن لیسنینگ زبان دهم(همراه ترجمه)(همه دروس) – زرین درس

حل المسائل ریاضیات سال دهم فنی-زرین درس

فایل صوتی زبان دهم VISION1 (کتاب گویا کل دروس)(listening)

فایل صوتی زبان یازدهم VISION2 (کتاب گویا کل دروس)(listening)

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی چهارم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی پنجم ابتدایی مراجعه کنید.

 برای دانلود نمونه سوالات درسی مقطع تحصیلی خود در نوبت اول و نوبت دوم به صورت هم‌زمان و همراه با پاسخ تشریحی می‌توانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید.

در صورتی که به آرشیو کامل خلاصه دروس مقطع تحصیلی خود در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه خلاصه دروس دبیران مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو حل تمرین های دروس مقطع تحصیلی خودتان به صورت جداگانه در نوبت اول و دوم نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه ی حل تمرین های دروس مراجعه کنید.

 

کتاب گویا زبان انگلیسی پایه دوازدهم (برای دانلود فایل های صوتی کلیک کنید.)

 

اطلاعیه

در صورتی که شما صاحب اثر این فایل میباشید و قصد توقف فروش را دارید لطفا با ایمیل رسمی سایت خود مدارک و مستندات مبنی بر اثبات صاحب اثر بودن را به ایمیل ZarinDars@Gmail.Com ارسال و منتظر پاسخ از طرف همکاران ما باشید دقت فرمایید مدت زمان توقف فروش بین یک هفته تا یک ماه میباشد که به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب‌ها:

13 دیدگاه برای متن لیسنینگ زبان دوازدهم (همراه ترجمه)(همه دروس)

 1. ابوالفضل باریکلو

  بسیار عالی بود.

  • مدیریت وب سایت

   خوشحالیم مفید واقع شده برای شما ابوالفضل جان🌺🌺

 2. ناصر

  عالیییی بودممنون واقعا مفید بود برام

  • مدیریت وب سایت

   خواهش میکنم جناب ناصر عزیز

 3. Rezvan

  دانلود نمیشه؟😫😭

  • مدیریت وب سایت

   بررسی میشه و براتون ارسال میشه نگران نباشید دوست عزیز

  • مدیریت وب سایت

   مشکل رفع شد شد
   لینک های دانلود ایمیل شد.
   با تشکر .

 4. Mania

  فایل صوتیش واسه من باز نمیشه

  • مدیریت وب سایت

   با سلام
   چشم بررسی میکنم.
   لطفا در تلگرام با این آیدی در ارتباط باشید:
   @wise_man

 5. کیمیا

  سلام برای من هم فایل صوتیش دانلود میشه اما باز نمیشه

  • مدیریت وب سایت

   فایل ها بصورت زیپ هستش خانم کیمیا
   پسوورد فایل زیپ در صورت نیاز :
   ZarinDars.IR
   می باشد.
   با تشکر

 6. P

  They would feel frightened

  جاخالی مربوط به what you leaned2
  درس ۲ دوازدهم

  و بهتر بود معانی what you learndهاش هم می نوشتین
  بعضی جا ها معنی نداشت 😊

 7. محمدرضا سیاحی

  با سلام عالی بود ولی فایل صوتی کم داره اضافه کنین لطفاً

 8. Setare

  سلام ببخشید فایل صوتییشون کجاست؟

 9. Zeinabam.1381

  واقعا ممنون عالی بود

 10. علی

  خیلی عالی بود ،واقعا ممنونم

 11. نگار

  سلام ممنون خیلی مفید بود🥰😘😍

 12. girl sh

  عااااااالییییی😍❤

 13. مژگان

  ممنون عالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *